PV Den Brink

Get Adobe Flash player

Teams
Er wordt met een zaalvoetbalteam deelgenomen aan de veteranencompetitie in Sporthal de Dumpel te Velp. Deze competitie waaraan 14 teams deelnemen, wordt gespeeld op maandagavond.
De wedstrijden duren 25 minuten en beginnen telkens op het hele en halve uur tussen 19:00 en 22:00 uur. Een veteranen team bestaat uit 8 spelers, waarvan er telkens 4 in het veld staan en een keeper in de goal. De overige spelers worden doorlopend gewisseld. De leeftijd van de spelers is tenminste 32 jaar,waarbij 2 spelers 29 jaar of ouder mogen zijn.

 

Bestuurssamenstelling
 

naam functie e-mail telefoon  
Jan Koers secretaris 026 3113259  
Stephan Visser penningmeester 0313 632134  
Wim de Haan lid 024 6841044  

Lidmaatschap
Het team van de maandagavond zal binnenkort onder een andere naam gaan spelen en het is nog niet duidelijk hoe lidmaatschap en contributie geregeld gaan worden.


Historie
De VV KEMA is opgericht op 3 mei 1965. In het begin richtte de voetbalvereniging zich op het veldvoetbal en was in zijn hoogtijdagen met vier elftallen vertegenwoordigd in de zomeravondcompetitie, waar vooral voetbalelftallen van bedrijven aan deelnamen. Uit die tijd stamt ook de eigen accommodatie bestaande uit twee kleedkamers en een kantine naast het beproevingsveld van het kortsluitlaboratorium. Het veld wordt nu nog incidenteel gebruikt voor voetbalwedstrijden en sportdagen. Ook de vergaderingen en de jaarlijkse barbecue vinden plaats op deze locatie. Eenmaal in de vijf jaar wordt het saldo in de kas van de penningmeester bijgesteld door een groot feest in een buitenlocatie.
Het voetbal verlegt in de loop der jaren het accent van het veld naar de zaal. Maar liefst 5 zaalvoetbalteams hebben ooit tegelijkertijd deelgenomen aan de zaalvoetbalcompetitie met als hoogtepunt het kampioenschap van Oost Nederland en deelname aan de eindstrijd om de landelijke titel in Utrecht. De verenging had in totaal 70 leden.

 

Momenteel staat vv KEMA op het punt opgeheven te worden, daar het aantal leden vrijwel tot nul is teruggelopen en er nagenoeg geen geld meer in kas is.

Desondanks kunnen alle personeelsleden en hun familieleden van huurders van gebouwen op het Arnhems Buiten meedoen met dit team op de maandagavond.