PV Den Brink

Get Adobe Flash player

Oprichting
Personeelsvereniging  Den Brink is opgericht in 1949 als KEMA-personeelsvereniging op het terrein Den Brink, thans Arnhems Buiten. Het adres is Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem.

 

Doelstelling
De doelstelling van'Personeelsvereniging  Den Brink is de onderlinge band tussen de leden te versterken door bevordering van de belangstelling voor en kennisname van elkaars werkzaamheden en voor culturele- en maatschappelijke vraagstukken. De personeelsvereniging is bestemd voor werkzame, gepensioneerde en overige niet meer werkzame personeelsleden van bedrijven gevestigd op het Arnhems Buiten te Arnhem.

 

Contributie
De contributie is sinds jaren zeer laag gehouden om alle (oud-)personeelsleden in staat te stellen zich aan te sluiten en zodoende deel te nemen aan de veelheid van activiteiten.

De contributie bedraagt slechts euro 1,25 per maand en kan bij KEMA, TenneT en De Energiezaak  op het salaris worden ingehouden. Voor personeelsleden bij overige bedrijven op het Arnhems Buiten bedraagt de contributie euro 15,00 per jaar.

Voor gepensioneerde  of andere niet meer actieve personeelsleden bedraagt de contributie euro 10,00 per jaar.

 

Voorwaarden voor deelname aan de activiteiten

1. Lidmaatschap van Personeelsvereniging Den Brink

2. Inzenden van antwoordstrookje of formulier en gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag.

3. Inschrijver is verplicht tot betaling van het in de uitnodiging vermelde bedrag.

4. Annulering van de inschrijving kan alleen vóór de sluitingsdatum en slechts dan zal er volledige terugbetaling plaatsvinden, na sluitingsdatum kan annulering alleen in overleg met het bestuur.

5. Een annuleringsverzekering, die door de inschrijver zelf moet worden afgesloten, wordt bij meerdaagse reizen sterk aanbevolen.
 

De inkomsten ter financiering van de activiteiten bestaan uit:
• de contributie van de leden
• een werkgeversbijdrage van 85% van de contributie van de werknemers, die lid zijn
• de bijdrage van de deelnemers in georganiseerde activiteiten.

 

Bankrekening

ING Bank nr. NL57 INGB 0000 8598 69

 

Kamer van Koophandel

Personeelsvereniging Den Brink is ingeschreven onder nr. 40121005